ЈКП "ИЗВОР" Владимирци

КОНТАКТ

Назив предузећа ЈКП »Извор« Владимирци
Матични број, ПИБ 07347189, 101403449
Година оснивања 1986
Адреса Владимирци Светог Саве 25
Фирма: Телефон, факс 015/513-460; 514-489;

Бесплатан позив: 0800/15-15-11

Особа за контакт Горан Зарић
Мејл: jkpizvor@ptt.rs

izvor@jkpizvor.com