ЈКП "ИЗВОР" Владимирци

НАБАВЉЕНИ НОВИ КОНТЕЈНЕРИ

Јавно комунално предузеће ,,Извор“ Владимирци у сарадњи са локалном самоуправом набавило је 30 металних контејнера за одлагање отпада запремине 1,1м3.

Укупна вредност контејнера износи 837.000,00 динара без ПДВ-а.

За куповину контејнера спроведен је поступак јавне набавке, најповољнију понуду имала је фирма ,,GREEN CITY INTERNATIONAL“ DOO. Средства за ову набавку обезбеђена су из буџета општине Владимирци.

С обзиром да се ЈКП ,,Извор“ бави одржавањем хигијене јавних површина на територији општине Владимирци, набавком и постављањем нових контејнера унапредиће се квалитет услуга које се пружају грађанима.

У наредном периоду наставиће се са улагањем у набавку нових контејнера и из тог разлога планирано је да се набави још један камион за одвожење отпада.

Циљ је да сва места у општини Владимирци имају довољан број контејнера за одлагање комуналног отпада и на тај начин да се развије еколошка свест грађана о заштити животне средине.