ЈКП "ИЗВОР" ВЛАДИМИРЦИ

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА И Ф.И. ЗА 2021. ГОДИНУ – Преузми фајл

БИЛАНС СТАЊА 2021 – Преузми фајл

БИЛАНС УСПЕХА 2021 – Преузми фајл

ПОСЕБНИ СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ 2021 – Преузми фајл

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 2021 – Преузми фајл