ЈКП "ИЗВОР" ВЛАДИМИРЦИ

О НАМА

ЈКП „Извор“ Владимирци обавља комуналну делатност од општег интереса, поверену од стране Оснивача, као једино надлежном предузећу за ову врсту услуга на територији општине Владимирци. Организовано је као јавно комунално предузеће ради вршења претежне делатности: сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде. Наведена делатност обухвата: производњу и испоруку воде, коришћење и одржавање водоводног система. Предузеће је основано 1986. године и данас има 34 запослена.