ЈКП "ИЗВОР" ВЛАДИМИРЦИ

ДОКУМЕНТА

 

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР- Преузми фајл

СТАТУТ – Преузми фајл

ПРОГРАМИ ПОСЛОВАЊА:

Програм пословања за 2023 годину – Преузми фајл
Решење 2023 – Преузми фајл
Решење посебан програм 2023 – Преузми фајл

Програм пословања за 2022 годину – Преузми фајл
Решење и одлука за 2022 – Преузми фајл

Програм пословања за 2021 годину – Преузми фајл
Решење и одлука за 2021 – Преузми фајл

Програм пословања за 2020 годину – Преузми фајл
Решење и одлука за 2020 – Преузми фајл

Програм пословања за 2017. Годину – Преузми фајл

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ:

Извештај о раду за 2021 годину – Преузми фајл

Извештај о раду за 2020 годину – Преузми фајл

Извештај о раду за 2019 годину – Преузми фајл

Извештај о раду за 2018 годину – Преузми фајл

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ:

Обрасци Тромесечни Извештај 01.01.-31.12.2021 – Преузми фајл

Обрасци Тромесечни Извештај 01.01.-30.09.2021 – Преузми фајл

Обрасци Тромесечни Извештај 01.01.-30.06.2021 – Преузми фајл

Обрасци Тромесечни Извештај 01.01.-31.03.2021 – Преузми фајл

 


Одлука о усвајању Извештаја о раду за 2018 годину Надзорни одбор – Преузми фајл

Уторак 08.01.2019.

План јавних набавки за 2019. годину – Преузми фајл

Среда 20.06.2018.

Измена плана јавних набавки за 2018. годину – Преузми фајл


План јавних набавки за 2018. годину ЈКП “ИЗВОР”ВЛАДИМИРЦИ – Преузми фајл


Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Извор“ Владимирци – Преузми фајл


Обрасци Тромесечни Извештај 2016 – Преузми фајл


План набавки за 2017. годину – Преузми фајл


Извештај независног ревизора и финансијски извештаји за 2015. Годину – Преузми фајл


Достава Извештаја о раду ЈКП “Извор” Владимирци за 2016. годину – Преузми фајл

Преузимање