ЈКП "ИЗВОР" Владимирци

ДОКУМЕНТА

Среда: 08.01.2020.

Одлука о доношењу Програма пословања за 2020 годину – Преузми фајл


Програм пословања за 2020 годину – Преузми фајл


Извештај о раду за 2018 годину – Преузми фајл


Одлука о усвајању Извештаја о раду за 2018 годину Надзорни одбор – Преузми фајл


Уторак 08.01.2019.

План јавних набавки за 2019. годину – Преузми фајл


Среда 20.06.2018.

Измена плана јавних набавки за 2018. годину – Преузми фајл


План јавних набавки за 2018. годину ЈКП “ИЗВОР”ВЛАДИМИРЦИ – Преузми фајл


Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Извор“ Владимирци – Преузми фајл


Обрасци Тромесечни Извештај – Преузми фајл


Програм пословања за 2017. Годину – Преузми фајл


План набавки за 2017. годину – Преузми фајл


Извештај независног ревизора и финансијски извештаји за 2015. Годину – Преузми фајл


Достава Извештаја о раду ЈКП “Извор” Владимирци за 2016. годину – Преузми фајл