ЈКП "ИЗВОР" ВЛАДИМИРЦИ

МИСИЈА И ВИЗИЈА

Мисија

Мисија предузећа, као генерални циљ, је оптимална производња, континуирана и рационална дистрибуција здраве, пијаће воде крајњим корисницима и перманентно побољшање квалитета живота и потпуно задовољење потреба свих наших корисника.

Визија

ЈКП „Извор“ Владимирци жели да обезбеди континуирано и квалитетно водоснабдевање и континуирано пружање услуга изношења смећа из домаћинстава и пословног простора корисника услуга, уз рационализацију трошкова и повећање укупног прихода, што би требало да доведе до економске стабилизације предузећа.