ЈКП "ИЗВОР" ВЛАДИМИРЦИ

Насипање атарског пута агрегатом камена у МЗ Јазовник

Дана, 11.10.2019. године, у Месној заједници Јазовник изведени су радови на атарском путу у укупној дужини од 2.000 метара. На поменутом путу извршено је равнање пута, као и насипање пута агрегатом камена, са распланиравањем.

Радове је изводило Јавно комунално предузеће „Извор“ Владимирци, по налогу руководиоца Одељења за урбанизам, грађевинарство и инспекцијске послове.