ЈКП "ИЗВОР" Владимирци

Настављени радови на ширењу водоводне мреже у Белотићу и Матијевцу, прикључен и ученички дом!

2016. године, општина је финансирала радове на изградњи водоводне мреже како би Основна школа у Белотићу и амбуланта добиле исправну воду за пићем сада су настављени радови на ширењу водоводне мреже у Белотићу и Матијевцу, тренутно се изводе радови на приључењу 20 домаћинстава на водоводну мрежу.

У последњих неколико дана извршени су радови за прикључење Дома ученика на водоводну мрежу чиме ће се стећи сви потребни услови за отварање Дома ученика у Владимирцима. Радове финансира канцеларија за јавна улагања и општина Владимирци.