ЈКП "ИЗВОР" ВЛАДИМИРЦИ

У току је поправка уличне расвете у МЗ Крнуле

Одржавање јавне расвете се изводи у складу са Уговором о пружању услуга и истим је предвиђено да послове изводи ЈКП „Извор“ Владимирци, са својом радном снагом, возилима и механизацијом. Одредбама истог Уговора предвиђена је и обавеза ЈКП „Извор“ Владимирци да у сврху посла ангажује особље које је довољно квалификовано, стручно и има искуство у одређеној врсти посла, у складу са важећим законским прописима државе и њених институција.